Cecilie Wallevik

Cecilie Wallevik

Cecilie Wallevik
Partner/Advokat

Telefon: 912 45 772
E-post: wallevik@kjaerevik.no

Utdanning:
2007 – Master i rettsvitenskap, UiB

Praksis:
2012 – Partner/Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2010 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2009 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS

Masteravhandling:
Barnets uttalerett i samværssaker etter barneloven og FNs barnekonvensjon.

Spesialfag:
«Rett til helse og sosiale ytelser» og «Autonomi og tvang i helsevesenet»

Hovedarbeidsområder:
Barnevern | Barnerett | Strafferett | Familierett | Erstatningsrett | Bistandsoppdrag | Psykisk helsevern

Fast bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett

Verv:
Utvalgsmedlem HTU 2012-2016 og 2019-2022 + Ny periode
Styreleder Våtun barnehage SA 2012-2021