Anette Røsæther

Anette Røsæther

Anette Røsæther
Partner/Advokat

Telefon: 415 19 725
E-post: rosaether@kjaerevik.no

Utdanning:

2010 – Master i rettsvitenskap, UiB

Praksis:
2014 – Partner/Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2013 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2011 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2011 – Advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt DA
2009 – Saksbehandler i Jussformidlingen

Masteravhandling:
Barnets rettigheter i en barnevernssak. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter.

Spesialfag:
Barnerett

Hovedarbeidsområder:
Barnerett | Barnevern | Barnebortføring | Bistandsoppdrag | Psykisk helsevern | Trygderett

Verv:
2013-2017 – Leder for Utvalget for Yngre advokater i Advokatforeningen, Hordaland, Sogn og Fjordane krets
2013-2017 – Styremedlem i Det faste utvalget for Yngre advokater i Advokatforeningen
2015-2016 – Observatør i Hovedstyret i Advokatforeningen
2013-2019 – Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget