Laila Kjærevik
Partner/Advokat

Telefon: 930 36 252
E-post: kjaerevik@kjaerevik.no

Anette Røsæther
Partner/Advokat

Telefon: 415 19 725
E-post: rosaether@kjaerevik.no

Cecilie Wallevik
Partner/Advokat

Telefon: 912 45 772
E-post: wallevik@kjaerevik.no

Ann Christin Sjøtun
Partner/Advokat

Telefon:922 64 523
E-post: sjotun@kjaerevik.no

Stian Smidesang
Partner/Advokat

Telefon: 452 98 818
E-post: smidesang@kjaerevik.no

Kontaktskjema

Priser

Timepris
Vi fakturerer privatklienter for oppdraget iht. til timepris på kroner 1800,- eks. mva., kroner 2250,- inkl. mva., og næringslivsklienter for oppdraget iht. til timepris på kroner 2500,- eks. mva., kroner 3125,- inkl. mva.

Forsikring
Flere har forsikringer hvor det finnes dekning for utgifter til rettshjelp. Dette er eksempelvis vanlig i innboforsikringer. Rammen for dekningen, og hvilken egenandel som skal betales, vil i så tilfelle avhenge av vilkårene i den enkelte forsikringsavtale. I den grad det er forsikringsordninger som kan dekke kostnadene ved juridisk bistand, vil vi søke dette for deg.

Fri rettshjelp
I visse saker vil du ha krav på fri rettshjelp, hvilket innbærer at staten dekker kostnadene ved rettshjelp. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller gjelder det også en inntekts- og formuesgrense for fri rettshjelp.
Fra 1. januar 2023 ble inntektsgrensen på rettshjelp hevet. Inntektsgrensen for enslige er nå 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere er 540 000. I tillegg er formuesgrensen hevet til 150 000 kroner. Eksempler på saker der man kan få fri rettshjelp er saker om skifte, barnefordelingssaker, saker om oppsigelse av bolig, oppsigelses- og avskjedigelsessaker i arbeidsforhold, saker om voldsoffererstatning og klagesaker etter folketrygdloven. Det kan påløpe egenandel.

I enkelte saker vil man alltid ha krav på fri rettshjelp uten egenandel, dette gjelder eksempelvis barnevernssaker om tvang og saker etter psykiske helsevernlov.

Utlegg

Eventuelle utlegg som er forbundet med saken, for eksempel rettsgebyr, reiseutgifter, sakkyndige m.v. faktureres særskilt uten påslag.