Laila Kjærevik
Partner/Advokat

Telefon: 55 55 39 93 / 930 36 252

Utdanning:
2004 – Cand.jur. UiB

Praksis:
2009 – Partner/Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2007 – Partner, Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co.
2007 – Advokat, Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co.
2004 – Advokatfullmektig, Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co.

Spesialfag:
Bygg og entreprise og Selskapsrett

Hovedarbeidsområder:
Strafferett | Familierett | Selskapsrett | Barnerett | Barnevern | Erstatningsrett | Trygderett | Arbeidsrett | Bistandsoppdrag

Verv:
Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget
Styreleder THL Fiskeri AS
Styreleder Sameiet Vetrlidsallmenningen 13
Styreleder Kjærevik & Tøkje, Eiendom AS
Styreleder Kjærevik & Co, Advokatfirma AS
Frivillig Gatejuristen
Styremedlem Index Interiør AS
Styremedlem Austevoll Vann og Avløp
Varamedlem hovedstyret Fana IL

Anette Røsæther
Partner/Advokat (delvis permisjon)

Telefon: 55 55 39 95 / 415 19 725

Utdanning:

2010 – Master i rettsvitenskap, UiB

Praksis:
2013 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2011 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2011 – Advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt DA
2009 – Saksbehandler i Jussformidlingen

Masteravhandling:
Barnets rettigheter i en barnevernssak. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter.

Spesialfag:
Barnerett

Hovedarbeidsområder:
Barnerett | Barnevern | Erstatningsrett | Trygderett | Arbeidsrett | Bistandsoppdrag

Verv:
2013 – Styremedlem i utvalget for Yngre advokater i Advokatforeningen, Hordaland, Sogn og Fjordane krets.
2013 – Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget

Cecilie Wallevik
Partner/Advokat

Telefon: 55 55 39 92 / 912 45 772

Utdanning:
2007 – Master i rettsvitenskap, UiB

Praksis:
2012 – Partner/Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2010 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2009 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS

Masteravhandling:
Barnets uttalerett i samværssaker etter barneloven og FNs barnekonvensjon.

Spesialfag:
«Rett til helse og sosiale ytelser» og «Autonomi og tvang i helsevesenet»

Hovedarbeidsområder:
Barnevern | Barnerett | Arv og skifte | Bistandsoppdrag | Psykisk helsevern

Fast bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett

Verv:
Styreleder Våtun barnehage SA (siden 2012)

Utvalgsmedlem HTU 2012-2016

Stian Smidesang
Advokat

Telefon: 55 55 39 97 / 452 98 818

Utdanning:
2013 – Master i rettsvitenskap, UiB
2008 – Årsstudium i Samtidshistorie, Høgskolen i Lillehammer

Praksis:
2016 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2015 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2013 – Rådgiver, NAV Klageinstans

Spesialfag:
Selskapsrett og Arbeidsrett

Masteravhandling:
«Norges Fotballforbunds regel om lokalt utviklede spillere i et EØS-rettslig perspektiv»

Hovedarbeidsområder:
Arbeidsrett | Fast eiendom | Husleierett | Strafferett | Selskapsrett | Trygderett

Verv:
Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget i Hordaland: 2016

Ann Christin Sjøtun
Advokat

Telefon: 55 55 39 98 / 922 64 523

Utdanning:
2003 – Cand.jur. UiB

Praksis:
2016 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2014 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2009 – Leder, Gatejuristen Bergen
2003 – Saksbehandler, Landås trygdekontor

Spesialfag:
Selskapsrett og Politirett

Hovedarbeidsområder:
Barnerett | Barnevern | Trygderett | Psykisk helsevern | Arv og skifte 

Wenche Lilletvedt
Advokatsekretær

Telefon: 55 55 39 99 / 915 45 471

Hovedarbeidsområder:
Administrasjon | Regnskap | Skifterett

Eirik Tepstad
Advokat

Telefon: 55 55 39 90 / 913 74 549

Utdanning:
2016 – Master i rettsvitenskap, UiB
2011 – Årsstudium i Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB
2010 – Bachelorgrad i medievitenskap, UiB

Praksis:
2019 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma
2018 – Juridisk rådgiver, Arbeidstilsynet Vestlandet
2017 – Juridisk skadebehandler, Tryg Forsikring

Spesialfag:
Arbeidsrett, planrett og markedsføringsrett

Masteravhandling:
Arbeidstakers stillingsvern ved straffbare forhold på fritiden

Hovedarbeidsområder:
Arbeidsrett, erstatningsrett, strafferett, forvaltningsrett

Verv:
2012-2013 – Redaktør i tidsskriftet Injuria

Kontaktskjema

Priser

Timepris
Vi fakturerer privatklienter for oppdraget iht. til timepris på kroner 1600,- eks. mva., kroner 2000,- inkl. mva., og næringslivsklienter for oppdraget iht. til timepris på kroner 2000,- eks. mva., kroner 2500,- inkl. mva.

Forsikring
Flere har forsikringer hvor det finnes dekning for utgifter til rettshjelp. Dette er eksempelvis vanlig i innboforsikringer. Rammen for dekningen, og hvilken egenandel som skal betales, vil i så tilfelle avhenge av vilkårene i den enkelte forsikringsavtale. I den grad det er forsikringsordninger som kan dekke kostnadene ved juridisk bistand, vil vi søke dette for deg.

Fri rettshjelp
I visse saker vil du ha krav på fri rettshjelp, hvilket innbærer at staten dekker kostnadene ved rettshjelp. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller gjelder det også en inntekts- og formuesgrense for fri rettshjelp. Du må i utgangspunktet ha inntekt under kr. 246 000 pr. år og formue under kr. 100 000 for å oppfylle kravene. Eksempler på saker der man kan få fri rettshjelp er saker om skifte, barnefordelingssaker, saker om oppsigelse av bolig, oppsigelses- og avskjedigelsessaker i arbeidsforhold, saker om voldsoffererstatning og klagesaker etter folketrygdloven. Det kan påløpe egenandel.

I enkelte saker vil man alltid ha krav på fri rettshjelp uten egenandel, dette gjelder eksempelvis barnevernssaker om tvang og saker etter psykiske helsevernlov.

Utlegg

Eventuelle utlegg som er forbundet med saken, for eksempel rettsgebyr, reiseutgifter, sakkyndige m.v. faktureres særskilt uten påslag.