Laila Kjærevik
Partner/Advokat

Telefon: 55 55 39 93 / 930 36 252
E-post: kjaerevik@kjaerevik.no

Utdanning:
2004 – Cand.jur. UiB

Praksis:
2009 – Partner/Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2007 – Partner, Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co.
2007 – Advokat, Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co.
2004 – Advokatfullmektig, Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co.

Spesialfag:
Bygg og entreprise og Selskapsrett

Hovedarbeidsområder:
Strafferett | Familierett | Selskapsrett | Barnerett | Barnevern | Erstatningsrett | Trygderett | Arbeidsrett | Bistandsoppdrag

Verv:
Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget
Styreleder THL Fiskeri AS
Styreleder Sameiet Vetrlidsallmenningen 13
Styreleder Kjærevik & Tøkje, Eiendom AS
Styreleder Kjærevik & Co, Advokatfirma AS
Frivillig Gatejuristen
Styremedlem Index Interiør AS
Styremedlem Austevoll Vann og Avløp
Varamedlem hovedstyret Fana IL

Anette Røsæther
Partner/Advokat

Telefon: 55 55 39 95 / 415 19 725
E-post: rosaether@kjaerevik.no

Utdanning:

2010 – Master i rettsvitenskap, UiB

Praksis:
2014 – Partner/Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2013 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2011 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2011 – Advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt DA
2009 – Saksbehandler i Jussformidlingen

Masteravhandling:
Barnets rettigheter i en barnevernssak. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter.

Spesialfag:
Barnerett

Hovedarbeidsområder:
Barnerett | Barnevern | Barnebortføring | Bistandsoppdrag| Erstatningsrett | Trygderett

Verv:
2013-2017 – Leder for Utvalget for Yngre advokater i Advokatforeningen, Hordaland, Sogn og Fjordane krets
2013-2017 – Styremedlem i Det faste utvalget for Yngre advokater i Advokatforeningen
2015-2016 – Observatør i Hovedstyret i Advokatforeningen
2013-2019 – Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget

Cecilie Wallevik
Partner/Advokat

Telefon: 55 55 39 92 / 912 45 772
E-post: wallevik@kjaerevik.no

Utdanning:
2007 – Master i rettsvitenskap, UiB

Praksis:
2012 – Partner/Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2010 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2009 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS

Masteravhandling:
Barnets uttalerett i samværssaker etter barneloven og FNs barnekonvensjon.

Spesialfag:
«Rett til helse og sosiale ytelser» og «Autonomi og tvang i helsevesenet»

Hovedarbeidsområder:
Barnevern | Barnerett | Strafferett | Familierett | Erstatningsrett | Bistandsoppdrag | Psykisk helsevern

Fast bistandsadvokat for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett

Verv:
Utvalgsmedlem HTU 2012-2016 og 2019-2022 + Ny periode
Styreleder Våtun barnehage SA 2012-2021

Ann Christin Sjøtun
Partner/Advokat

Telefon: 55 55 39 98 / 922 64 523
E-post: sjotun@kjaerevik.no

Utdanning:
2003 – Cand.jur. UiB

Praksis:
2016 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2014 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2009 – Leder, Gatejuristen Bergen
2003 – Saksbehandler, Landås trygdekontor

Spesialfag:
Selskapsrett og Politirett

Hovedarbeidsområder:
Barnerett | Barnevern | Trygderett | Psykisk helsevern | Bistand 

Stian Smidesang
Partner/Advokat

Telefon: 55 55 39 97 / 452 98 818
E-post: smidesang@kjaerevik.no

Utdanning:
2013 – Master i rettsvitenskap, UiB
2008 – Årsstudium i Samtidshistorie, Høgskolen i Lillehammer

Praksis:

2022 – Partner, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2016 – Advokat, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2015 – Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma AS
2013 – Rådgiver, NAV Klageinstans

Spesialfag:
Selskapsrett og Arbeidsrett

Masteravhandling:
«Norges Fotballforbunds regel om lokalt utviklede spillere i et EØS-rettslig perspektiv»

Hovedarbeidsområder:
Arbeidsrett | Fast eiendom | Arverett | Strafferett | Selskapsrett | Trygderett

Verv:
Utvalgsmedlem Husleietvistutvalget i Hordaland: 2016

Wenche Lilletvedt
Advokatsekretær

Telefon: 55 55 39 99 / 915 45 471
E-post:lilletvedt@kjaerevik.no

Hovedarbeidsområder:
Administrasjon | Regnskap | Skifterett

Kontaktskjema

Priser

Timepris
Vi fakturerer privatklienter for oppdraget iht. til timepris på kroner 1800,- eks. mva., kroner 2250,- inkl. mva., og næringslivsklienter for oppdraget iht. til timepris på kroner 2500,- eks. mva., kroner 3125,- inkl. mva.

Forsikring
Flere har forsikringer hvor det finnes dekning for utgifter til rettshjelp. Dette er eksempelvis vanlig i innboforsikringer. Rammen for dekningen, og hvilken egenandel som skal betales, vil i så tilfelle avhenge av vilkårene i den enkelte forsikringsavtale. I den grad det er forsikringsordninger som kan dekke kostnadene ved juridisk bistand, vil vi søke dette for deg.

Fri rettshjelp
I visse saker vil du ha krav på fri rettshjelp, hvilket innbærer at staten dekker kostnadene ved rettshjelp. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller gjelder det også en inntekts- og formuesgrense for fri rettshjelp.
Fra 1. januar 2023 ble inntektsgrensen på rettshjelp hevet. Inntektsgrensen for enslige er nå 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere er 540 000. I tillegg er formuesgrensen hevet til 150 000 kroner. Eksempler på saker der man kan få fri rettshjelp er saker om skifte, barnefordelingssaker, saker om oppsigelse av bolig, oppsigelses- og avskjedigelsessaker i arbeidsforhold, saker om voldsoffererstatning og klagesaker etter folketrygdloven. Det kan påløpe egenandel.

I enkelte saker vil man alltid ha krav på fri rettshjelp uten egenandel, dette gjelder eksempelvis barnevernssaker om tvang og saker etter psykiske helsevernlov.

Utlegg

Eventuelle utlegg som er forbundet med saken, for eksempel rettsgebyr, reiseutgifter, sakkyndige m.v. faktureres særskilt uten påslag.